Simca Automobiel Club Nederland
Simcat
 
 

nieuws.png

 Hier is het allerlaatste nieuws over Simca's en de Simca Automobiel Club Nederland te lezen.

 


 

INTERCLASSICS Maastricht januari 2019

 

Op 10,11,12 en 13 januari 2019 staat de SACN op het INTERCLASSICS in Maastricht.
Je kan onze stand vinden in de foyer. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom in de stand voor een kopje koffie en iets lekkers.

Meer info is te vinden via de site:

https://www.interclassicsmaastricht.nl

 

 


 

Clublid met zijn auto naar InterClassics Brussels 16-18 november 2018

Van 16 t/m 18 november a.s. in Brussel wordt er weer een InterClassic Cars beurs gehouden (broertje van het Interclassic in Maastricht waar we in januari 2019 als club weer staan).
Deze is dit jaar gewijd aan de -60 jaar geleden in 1958- aldaar gehouden Wereldtentoonstelling. Speciale aandacht zal daarom gegeven worden aan auto's uit 1958.
Nu wil het toeval dat de Ford/Simca Versailles van clublid Leen Buitelaar in 1958 op eerste kenteken is gezet en daarom is die 'speciaal geselecteerd' om op de beurs tussen andere auto's uit dat jaar tentoongesteld te worden. Leen is daarmee uiteraard heel vereerd.

Mochten er clubleden naar het Brusselse afreizen, dan weten jullie dat deze auto van Leen is.

Na de beurs zal Leen een artikeltje voor de Simcarama maken.

 

Meer info zie: https://www.interclassics.be/nl/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 25 mei 2018 gaat de wet AVG met betrekking tot privacyregels in werking. 

 

De Simca Automobiel Club Nederland heeft hier ook mee te maken en heeft de volgende privacyregels opgesteld.

 

 

Simca Automobiel Club Nederland (SACN) Privacyregels (Huishoudelijk Reglement)

 

I. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van (voor)naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) alsmede telefoonnummer(s) en emailadres. Tevens kan separaat of op een ander moment worden gevraagd naar voertuiggegevens zoals: merk, type, bouwjaar en kenteken; verder te noemen als: voertuiggegevens. De hier genoemde gegevens kunnen gepubliceerd worden in het verenigingsblad na uitdrukkelijke goedkeuring bij aanmelding van het nieuwe lid.

 

II. Uitsluitend de NAW-gegevens gaan naar degene die belast is met de verzending van de Simcarama, mailings (zie V) en de aanmaak van clubpasjes en tevens naar de penningmeester, die ten behoeve van contributieheffing kan aanvullen met bankgegevens.

 

III. De voertuiggegevens worden opgenomen in een door de voorzitter en secretaris bijgehouden kentekenbestand (zie verder VII).

 

IV. Indien er een website - al of niet met een slechts via een toegangscode toegankelijk deel - van de vereniging is, worden daarop door de webbeheerder geen gegevens van leden vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid.

V. De SACN kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, uitnodigingen ritten, het clubblad en dergelijke) per post en/of per email te versturen. Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn (via BCC).

 

VI. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q. penningmeester c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd.

 

VII. De voertuiggegevens worden opgenomen in een voertuigenbestand dat niet openbaar is en waarin geen algemene inzage mogelijk is. Dit bestand heeft tot doel een overzicht te geven van de voertuigen die in Nederland zijn (geweest) of daarmee een relatie hebben (gehad), en kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een voertuig. Ook kan dit gebruikt worden om contact te zoeken met de houder/eigenaar van een voertuig indien er nationaal of internationaal blijkt van een specifiek technisch of veiligheidsprobleem bij het betreffende type. Deze gegevens zullen nooit commercieel gebruikt worden.

 

VIII. Foto’s van (club) evenement: Het kan zijn dat leden en andere belangstellende, uit eigen beweging, naar een evenement komen waar (spontane) sfeer- en detailfoto’s gemaakt worden. Door het evenement te bezoeken gaat de bezoeker akkoord met de het maken van en eventuele publicatie van foto’s.  Deze foto’s kunnen via de fotogalerie zichtbaar zijn voor iedereen. Het kan zijn dat een persoon herkenbaar op een foto staat en geen toestemming heeft gegeven voor publicatie. Deze persoon kan dit melden via secretaris(at)simcaclub.com waarna de persoon binnen een maand na verzoek onherkenbaar gemaakt zal worden.

 

 

Etoile