Simca Automobiel Club Nederland
Simcat
 
 

nieuws.png

Hier is het allerlaatste nieuws over Simca's en de Simca Automobiel Club Nederland te lezen.


We wensen iedereen prettige feestdagen en een goed begin van 2020.
Een jaar waarin we 35 jaar bestaan en waar we weer veel leuke activiteiten organiseren.

Het bestuur van de SACN

kerst takje

 


Bericht van het Magazijn team

Vanwege de Feestdagen is het magazijn gesloten van
Zaterdag 14 december 2019 t/m zaterdag 4 januari 2020
U bent weer welkom op zaterdag 11 januari 2020

Met vriendelijke groet,
Simca Automobiel Club Nederland
Het magazijn team


Interessante documentatie

Een complete en leuke site boordevol info over Simca's, Talbot's, Chrysler en Matra's.
Kijk snel naar alle gescande folders, boekjes en ander info over ons merk via deze link

 


Bericht van het Magazijn team

Voor vragen over onderdelen kunt u iedere maandagavond bellen tussen
19.00 uur en 23.00 uur naar het nummer 06-11098965
 

We zijn altijd bereikbaar voor bestellingen en vragen via E-mail: magazijn@simcaclub.com

U bent weer van harte welkom op onze reguliere openingsdagen die hoofdzakelijk iedere eerste zaterdag van de maand zijn. Kijk ook even op de pagina van het magazijn. Voor vragen over onderdelen: magazijn@simcaclub.com

Het Magazijn team 


 


 


 

 


 

Per 25 mei 2018 gaat de wet AVG (privacyregels) in werking. 

De Simca Automobiel Club Nederland heeft hier ook mee te maken en heeft de volgende privacyregels opgesteld.

Simca Automobiel Club Nederland (SACN) Privacyregels (Huishoudelijk Reglement)

I. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van (voor)naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) alsmede telefoonnummer(s) en emailadres. Tevens kan separaat of op een ander moment worden gevraagd naar voertuiggegevens zoals: merk, type, bouwjaar en kenteken; verder te noemen als: voertuiggegevens. De hier genoemde gegevens kunnen gepubliceerd worden in het verenigingsblad na uitdrukkelijke goedkeuring bij aanmelding van het nieuwe lid.

II. Uitsluitend de NAW-gegevens gaan naar degene die belast is met de verzending van de Simcarama, mailings (zie V) en de aanmaak van clubpasjes en tevens naar de penningmeester, die ten behoeve van contributieheffing kan aanvullen met bankgegevens.

III. De voertuiggegevens worden opgenomen in een door de voorzitter en secretaris bijgehouden kentekenbestand (zie verder VII).

IV. Indien er een website - al of niet met een slechts via een toegangscode toegankelijk deel - van de vereniging is, worden daarop door de webbeheerder geen gegevens van leden vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid.

V. De SACN kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, uitnodigingen ritten, het clubblad en dergelijke) per post en/of per email te versturen. Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn (via BCC).

VI. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q. penningmeester c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd.

VII. De voertuiggegevens worden opgenomen in een voertuigenbestand dat niet openbaar is en waarin geen algemene inzage mogelijk is. Dit bestand heeft tot doel een overzicht te geven van de voertuigen die in Nederland zijn (geweest) of daarmee een relatie hebben (gehad), en kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een voertuig. Ook kan dit gebruikt worden om contact te zoeken met de houder/eigenaar van een voertuig indien er nationaal of internationaal blijkt van een specifiek technisch of veiligheidsprobleem bij het betreffende type. Deze gegevens zullen nooit commercieel gebruikt worden.

VIII. Foto’s van (club) evenement: Het kan zijn dat leden en andere belangstellende, uit eigen beweging, naar een evenement komen waar (spontane) sfeer- en detailfoto’s gemaakt worden. Door het evenement te bezoeken gaat de bezoeker akkoord met de het maken van en eventuele publicatie van foto’s.  Deze foto’s kunnen via de fotogalerie zichtbaar zijn voor iedereen. Het kan zijn dat een persoon herkenbaar op een foto staat en geen toestemming heeft gegeven voor publicatie. Deze persoon kan dit melden via secretaris@simcaclub.com waarna de persoon binnen een maand na verzoek onherkenbaar gemaakt zal worden.

 

 

Etoile