Simca Automobiel Club Nederland
Simcat
 

lid_worden.png

Inschrijfformulier + Machtiging


De contributie bedraagt € 42,00 per jaar. Voor automatische betalers bedraagt de contributie € 38,00 per jaar. Bij aanmelding na 1 augustus bedraagt de contributie € 22,00 voor dat jaar. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,00.

Donateurs, die onze club willen steunen, zijn van harte welkom! Zij betalen minimaal € 18,50 per jaar en ontvangen hiervoor 3 à 4 x per jaar het clubblad "Simcarama".

U kunt de contributie gelijktijdig met het versturen van het inschrijfformulier, overmaken naar:

Rabobank  : NL 77 RABO 0128 9415 45 ten name van Simca Automobiel Club Nederland te Weert. BIC: RABONL2U

U kunt het inschrijfformulier en de machtiging ook uitprinten en naar het secretariaat sturen.  

Etoile